ΜΕΝΟΥ

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΓΛΥΚΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ!

•Τα φαγητά μας μαγειρεύονται με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

•Αγορανομικός Υπεύθυνος: Γονατά Αικατερίνη

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (φιαλίδιο 50 ml)  1.00

Ψωμί/Άτομο  0.50